Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Welkom bij de Belgische Nikon Winkel (de “Winkel”). Bij het maken van een aankoop in de Winkel moet u akkoord gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”). Indien U deze Voorwaarden niet accepteert, kan u geen aankopen doen in de Winkel.

1. Aanvaarding

Nikon BeLux ‘Branch office of Nikon France S.A.S.’, gevestigd te Noordkustlaan 16A, 1702 Groot-Bijgaarden, België, en met ondernemingsnummer 872617146 (“Nikon BeLux”) stelt deze winkel aan u (“U”) ter beschikking op basis van de volgende Voorwaarden. De Voorwaarden kunnen door Nikon BeLux van tijd tot tijd herzien worden door de geüpdatete Voorwaarden op de Winkel ter beschikking te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan U. Indien u op enig moment in de toekomst in de Winkel aankopen zal doen, zal u akkoord moeten gaan met de aangepaste Voorwaarden die dan van kracht zijn. Gelieve daarom de Voorwaarden iedere keer dat U naar de Winkel gaat te controleren.

2. De Winkel

De Winkel, en alle diensten en producten die U via de Winkel koopt, zijn alleen voor Uw niet-commercieel, persoonlijk gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. U kan informatie over bepaalde producten en diensten via de Winkel verkrijgen en U kan Nikon BeLux ook om meer informatie vragen. De Winkel is enkel voor Nikon klanten in België bestemden gekochte producten worden enkel in België geleverd. Indien U vanuit een ander land producten wenst aan te kopen, dan verzoeken wij U de relevante nationale Nikon Winkel te bezoeken.

3. Aankopen

3.1 U kunt producten en diensten via deze Winkel aanschaffen door artikelen te selecteren en naar de kassa te gaan. Indien U nog geen account bij de Winkel hebt aangemaakt, wordt U gevraagd om U te registreren zodat Uw aankoop verwerkt kan worden. Alle aankopen die U via deze Winkel doet worden afgehandeld en verkocht door Nikon BeLux.

3.2 U vraagt een aankoop aan door een bestelling te plaatsen en de vereiste gegevens bij de kassa in te vullen, met inbegrip van de gegevens die de methode van betaling mogelijk maken die U heeft gekozen. Op voorwaarde dat de geselecteerde artikel(en) in de winkel beschikbaar zijn, zal Nikon de betaling in overeenstemming met Uw bestelling innen. Geweigerde of herroepen betalingen zullen administratieve kosten met zich brengen.

3.3 Nikon BeLux garandeert niet dat alle product(en) of diensten beschikbaar zijn. Indien een product niet op voorraad is, kunt U nog steeds de mogelijkheid krijgen om een aankoop aan te vragen, maar het kan zijn dat U wordt geïnformeerd dat de levering niet mogelijk is of langer kan duren dan eerder vermeld.

3.4 Als Uw aankoopbestelling is afgerond wordt er een ontvangstbewijs ter bevestiging van de aankoopbestelling naar het e-mailadres gestuurd dat U heeft opgegeven. De koopovereenkomst is pas bindend zodra de ontvangstbevestiging door Nikon BeLux is verzonden. Het ontvangstbewijs bevat een samenvatting van Uw aankoopbestelling, informatie inzake Uw recht om van de koopovereenkomst af te zien en alle informatie die U nodig heeft om gebruik te maken van dit recht, alsmede informatie inzake klachten. De product(en) of diensten, met inbegrip van de toepasselijke garantiebewijzen, worden binnen een redelijke termijn afgeleverd op het afleveradres in België dat U bij de Winkel heeft opgegeven, gewoonlijk binnen 3-10 werkdagen na de bevestiging van Uw aankoop, op voorwaarde dat de product(en) op voorraad en beschikbaar zijn

4. Prijs en wijze van betaling

4.1 De beschikbare betaalmethoden kunnen variëren. U vindt de relevante prijsinformatie en de beschikbare betalingsmethoden voor product(en) of diensten in de Winkel.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, behoudt Nikon BeLux zich te allen tijde het recht voor prijzen te wijzigen. De prijzen in de Winkel zijn louter informatief en kunnen ten allen tijde door Nikon BeLux worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Uw recht om de aankoop te annuleren

5.1 Indien U om eender welke reden een aankoop wenst te annuleren, dan kunt U dit doen binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de product(en) of binnen de 14 werkdagen na de datum van aankoop van een dienst. In dat geval dient U het Nikon Europe callcenter hiervan op het volgende telefoonnummer op de hoogte te brengen: +32 (0) 27028327

5.2 Na Uw bericht van annulering ontvangt U een retourformulier voor de product(en) of diensten. De geannuleerde artikel(en) moet(en) dan binnen 14 dagen nadat de annulering werd gedaan, teruggezonden worden aan het adres dat Nikon BeLux aan U heeft opgegeven. De artikel(en) moet(en) in de staat verkeren waarin U deze ontvangen heeft en verpakt in overeenstemming met de aanwijzingen van Nikon BeLux. U mag de verpakking openen en de product(en) controleren. De artikel(en) moet(en) echter onbeschadigd en goed verpakt worden teruggezonden voor een geldige annulering. Indien U de artikel(en) heeft beschadigd of de artikel(en) niet goed zijn verpakt, dan is het annuleringsrecht niet van toepassing.

5.3 Nikon BeLux zal de verzendkosten voor het terugzenden van de geannuleerde artikel(en) naar het retouradres betalen. Indien Nikon BeLux echter ontdekt dat de ontvangen artikel(en) onvolledig zijn of niet voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in punt 5.2 dan zult U verantwoordelijk zijn voor de portokosten.

5.4 Nikon BeLux zal het bedrag van de aankoop zo snel mogelijk terugbetalen en in ieder geval binnen de 14 dagen na ontvangst door Nikon BeLux van het annuleringsbericht en aanvaarding van de annulering.

5.5 U neemt er kennis van dat het bovengenoemde recht om een aankoop te annuleren niet van toepassing is op softwareaankopen die als download beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitvoering op uw verzoek is begonnen (op voorwaarde dat u heeft erkend hiermee bovengenoemd recht te verliezen), of die op een cd-rom, dvd-rom of geheugenkaart geleverd worden indien de verzegeling na levering werd gebroken.

6. Klachten

De klantenservice van Nikon BeLux zal haar best doen om vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en klachten inzake de Winkel of producten of diensten zo spoedig mogelijk te behandelen. Indien er defect(e) product(en) aan U worden geleverd, dan dient U Nikon BeLux daarvan zonder onnodige vertraging nadat U het defect heeft ontdekt op de hoogte te stellen en het probleem te omschrijven. Eventuele klachten dienen te worden geadresseerd aan:

Nikon BeLux ‘Branch office of Nikon France S.A.S.’
Noordkustlaan 16A
1702 Groot-Bijgaarden, België

Telefoon: +32 (0) 27055665
E-mail: store.be-nl.eu@cs.cld.nikon.com

BTW Nummer: BE0872617146
Ondernemingsnummer: 872617146

7. Disclaimer

7.1 Voor zover bij wet toegestaan sluit Nikon BeLux hierbij alle garanties uit inzake de levering of het uitblijven van levering van enige dienst in verband met de Winkel of het feit dat de Winkel nauwkeurig, volledig of up-to-date is. U begrijpt en stemt ermee in dat U de Winkel op Uw eigen risico gebruikt en dat Nikon BeLux niet garandeert dat de Winkel aan Uw wensen voldoet of dat de Winkel vrij van storing en fouten of veilig is. Nikon BeLux behoudt zich, het recht voor inhoud of diensten die als deel van de Winkel worden aangeboden eenzijdig te allen tijde te wijzigen of in te trekken.

7.2 De Winkel wordt U kosteloos aangeboden en is voor Uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle ondersteuning die aan U wordt verstrekt dient enkel en alleen voor informatiedoeleinden. Nikon BeLux behoudt zich te allen tijde het recht voor om veranderingen aan de Winkel aan te brengen, vragen niet te beantwoorden en geen ondersteuning in verband met de Winkel te verstrekken.

8. Gebruik

8.1 Alle materiaal in de Winkel is eigendom van Nikon BeLux, met Nikon Verbonden Ondernemingen en/of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U bent alleen gerechtigd om het materiaal voor Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden.

8.2 Nikon BeLux behoudt zich te allen tijde het recht voor om te verhinderen dat U de Winkel en diensten gebruikt en om U te verhinderen aankopen te doen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Nikon BeLux sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of verlies die U kunt lijden in verband met het gebruik van de Winkel of de onmogelijkheid om de Winkel te gebruiken. Deze beperking van aansprakelijkheid heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

9.2 Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Nikon BeLux indien deze die krachtens het van toepassing zijnde recht niet uitgesloten of beperkt kan worden.

10. Contact

Nikon BeLux ‘Branch office of Nikon France S.A.S.’
Noordkustlaan 16A
1702 Groot-Bijgaarden, België

Telefoon: +32 (0) 27055665
E-mail: store.be-nl.eu@cs.cld.nikon.com

BTW Nummer: BE0872617146
Ondernemingsnummer: 872617146

11. Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met Belgisch recht. Conflicten die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 * including eco tax
Your previous queries:
Geen items gevonden. Probeer het opnieuw.
ZB1 Rebate Credit Memo