GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Welkom bij de Belgische Nikon Winkel (de “Winkel”). Bij het bezoek van de Winkel heeft u verklaard ermee akkoord te gaan gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”).

1. Aanvaarding

Nikon Belux
Branch Office of Nikon France S.A.S.
Noordkustlaan 16A
1702 Groot-Bijgaarden

(“Nikon Belux”) stelt deze winkel aan u (“U”) ter beschikking op basis van de volgende Voorwaarden. De Voorwaarden kunnen door Nikon Belux van tijd tot tijd herzien worden door de herziene Voorwaarden in de Winkel ter beschikking te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan U. Indien u op enig moment in de toekomst naar de Winkel gaat zullen de aangepaste Voorwaarden die dan van kracht zijn van toepassing zijn. Gelieve de Voorwaarden iedere keer dat U naar de Winkel gaat te controleren.

2. De Winkel

De Winkel en alle diensten en producten die U via de Winkel koopt, zijn alleen voor Uw niet-commercieel, persoonlijk gebruik en mogen niet voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. U kunt informatie over bepaalde producten en diensten via deze Winkel verkrijgen en U kunt ook verzoeken aan Nikon Belux voorleggen om meer informatie te ontvangen. Neemt U er kennis van dat de gekochte producten alleen naar België worden geleverd.

3. Aankopen

3.1 U kunt producten en diensten via deze Winkel aanschaffen door artikelen te selecteren en naar de kassa te gaan. Indien U nog geen account bij de Winkel hebt geregistreerd, wordt U gevraagd om U te registreren, zodat Uw aankoop verwerkt kan worden. Alle aankopen die U via deze Winkel doet worden geadministreerd door en gekocht van Nikon Belux.

3.2 U vraagt een aankoop aan door een order te plaatsen en de vereiste gegevens bij de kassa in te vullen, waaronder de gegevens die de betalingswijze mogelijk maken die U heeft gekozen. Op voorwaarde dat het/de geselecteerde artikel(en) in de winkel beschikbaar is/zijn, zal Nikon Belux de betaling in overeenstemming met Uw bestelling innen. Geweigerde of herroepen betalingen kunnen administratieve kosten met zich brengen.

3.3 Nikon Belux garandeert niet dat ieder/alle product(en) of diensten beschikbaar is/zijn. Indien een product niet op voorraad is, kunt U nog steeds de mogelijkheid krijgen om een aankoop aan te vragen, maar het kan zijn dat U wordt geïnformeerd dat de levering niet mogelijk is of langer kan duren dan eerder vermeld.

3.4 Als Uw aankoopbestelling is afgerond wordt er een ontvangstbewijs ter bevestiging van de aankoopbestelling naar het e-mailadres gestuurd dat U heeft opgegeven. De koopovereenkomst is pas bindend zodra de ontvangstbevestiging door Nikon Belux is verzonden. Het ontvangstbewijs bevat informatie inzake Uw recht om van de koopovereenkomst af te zien en alle informatie die U nodig kunt hebben om gebruik te maken van dit recht, alsmede informatie inzake klachten. Het/De product(en) of diensten, waaronder de van toepassing zijnde garanties, worden binnen een redelijke termijn afgeleverd op het afleveradres, uitsluitend in België, dat U bij de Winkel heeft opgegeven, gewoonlijk binnen 3-10 werkdagen na de bevestiging van Uw aankoop, op voorwaarde dat het/de product(en) op voorraad en beschikbaar is/zijn.

4. Prijs en wijze van betaling

4.1 De betalingswijzen die beschikbaar zijn kunnen variëren. U vindt de relevante prijsinformatie en de beschikbare betalingsmethoden voor product(en) of diensten in de Winkel.

4.2 Indien niet uitdrukkelijk anderszins vermeld, behoudt Nikon Belux zich te allen tijde het recht voor prijzen te wijzigen. De prijzen in de Winkel zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Nikon Belux worden gewijzigd.

5. Uw recht om de aankoop te annuleren

5.1 Indien U om welke reden dan ook de aankoop wenst te annuleren, dan kunt U dit binnen 14 dagen na ontvangst van het/de product(en) doen of binnen 14 werkdagen na de datum van aankoop van een dienst. In een dergelijk geval dient U Nikon Belux op ondubbelzinnige manier hiervan op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld door het Nikon Belux callcenter op het volgende telefoonnummer op de hoogte brengen: 0900 6456 6932 dan wel het modelformulier voor ontbinding dat u voor het accepteren van de aankoop heeft ontvangen op te sturen naar Nikon Belux.

5.2 Na Uw bericht van annulering ontvangt U een retourformulier voor het/de product(en) of diensten. Het/De geannuleerde artikel(en) moet(en) dan binnen 14 dagen na de dag dat de annulering werd gedaan, geretourneerd worden aan het adres dat Nikon Belux aan U heeft opgegeven. Het/De artikel(en) moet(en) in de staat verkeren waarin U deze ontvangen heeft en verpakt in overeenstemming met de aanwijzingen van Nikon Belux. U mag de verpakking openen en het/de product(en) controleren. Het/De artikel(en) moet(en) echter onbeschadigd en goed verpakt worden geretourneerd voor een geldige annulering. Indien U het/de artikel(en) heeft beschadigd of het/de artikel(en) niet goed is/zijn verpakt, dan is het annuleringsrecht niet van toepassing. Indien slechts een deel van het/de artikel(en) wordt geretourneerd, dan zal alleen een overeenkomstig deel van de aankoopprijs aan U worden terugbetaald.

5.3 Nikon Belux zal de verzendkosten voor het retourneren van het/de geannuleerde artikel(en) naar het retouradres betalen, indien het oorspronkelijke afleveradres ook in België is. Indien Nikon Belux echter ontdekt dat het/de ontvangen artikel(en) onvolledig is/zijn, of niet voldoen aan voorwaarde 5.2 dan zult U verantwoordelijk zijn voor de portokosten.

5.4 Nikon Belux zal zo snel mogelijk de betaling voor de aankoop met inbegrip van de leveringskosten restitueren en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst door Nikon Belux van het annuleringsbericht en aanvaarding van de annulering.

5.5 Neemt U er kennis van dat het bovengenoemde recht om een aankoop te annuleren niet van toepassing is op softwareaankopen, omdat gedownloade software niet geretourneerd kan worden.

6. Klachten

De klantenservice van Nikon Belux zal haar best doen om vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en klachten inzake de Winkel of producten of diensten zo spoedig mogelijk te behandelen. Indien er (een) defect(e) product(en) aan U wordt/worden geleverd, dan dient U Nikon Belux daarvan zonder onnodige vertraging nadat U het defect heeft ontdekt op de hoogte te stellen en het probleem te omschrijven.

Eventuele klachten dienen te worden geadresseerd aan:

Nikon Belux
Branch Office of Nikon France S.A.S.
Noordkustlaan 16A
1702 Groot-Bijgaarden

7. Disclaimer

7.1 Zover bij wet toegestaan sluit Nikon Belux hierbij alle garanties uit inzake de levering of het uitblijven van levering van enige dienst in verband met de Winkel of het feit dat de Winkel nauwkeurig, volledig of up-to-date is. U begrijpt en stemt ermee in dat U de Winkel op Uw eigen risico gebruikt en dat Nikon Belux niet garandeert dat de Winkel aan Uw wensen voldoet of dat de Winkel vrij van storing en fouten of veilig is. Nikon Belux behoudt zich, ter haar beoordeling, het recht voor inhoud of diensten die als deel van de Winkel worden aangeboden te allen tijde te wijzigen of in te trekken.

7.2 De Winkel wordt U gratis aangeboden en is voor Uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle ondersteuning die aan U wordt verstrekt dient enkel en alleen voor informatiedoeleinden. Nikon Belux behoudt zich te allen tijde het recht voor om veranderingen aan de Winkel aan te brengen, vragen niet te beantwoorden en geen ondersteuning in verband met de Winkel te verstrekken.

8. Gebruik

8.1 Alle materiaal in de Winkel is het eigendom van Nikon Belux, met Nikon Verbonden Ondernemingen en/of haar leveranciers en beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U bent alleen gerechtigd om het materiaal voor Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden.

8.2 Nikon Belux behoudt zich te allen tijde het recht voor om te verhinderen dat U de Winkel en diensten gebruikt en om U te verhinderen aankopen te doen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Zover bij wet toegestaan sluit Nikon Belux alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of verlies die U kunt lijden in verband met het gebruik van de Winkel of de onmogelijkheid om de Winkel te gebruiken. Deze beperking van aansprakelijkheid heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

9.2 Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Nikon Belux die krachtens het van toepassing zijnde recht niet uitgesloten of beperkt kan worden.

10. Contact

Nikon Belux
Branch Office of Nikon France S.A.S.
Noordkustlaan 16A
1702 Groot-Bijgaarden

Telefoon: 0900 6456 693
E-mail: store.nl.eu@cs.cld.nikon.com

11. Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met Belgisch recht. Conflicten die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de Belgischse gerechtelijke instanties.

 * including eco tax
Your previous queries:
Geen items gevonden. Probeer het opnieuw.
ZB1 Rebate Credit Memo